108869/180013GZD ‘Deelname Bouwteam t.b.v. Realisatie Aanpak winkelcentrum Walburg

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 04 mrt 2019

Het parkeerterrein van Winkelcentrum Walburg is vanuit onderhoud toe aan een totale reconstructie van de bestrating en riolering. Het gehele terrein is verzakt en de bestratingsmaterialen hebben het einde van de levensduur bereikt. De bestrating en de riolering zijn aangelegd in 1972. De groenvoorzieningen zijn in matige staat door onder andere de beperkte groeiomstandigheden van de bomen en hagen. De inhoud van het Werk staat omschreven in het document ‘Technische documenten en aandachtspunten’, die als Bijlage bij deze Inschrijvingsleidraad is toegevoegd.

CPV codes:

  • Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
  • Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

01 mei 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

16 jan 2019

Aankondiging van een opdracht