PROJECT BEDRIJVENTERREIN ALBLASSERDAM B.V.

Verhuur van onroerend goed

De exploitatie van roerende en onroerende zaken en andere registergoederen, het ont- wikkelen en doen ontwikkelen van bouw- en/of andere projecten, het kopen en verkopen, huren en verhuren, vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede het verrichten van alle overige handelingen welke met het vorenstaande verband houden of daaraan be- vorderlijk kunnen zijn, alles in de meest ruime zin des woords; tevens de groothandel in-, de import en export van gebruiksartikelen, roerende zaken en andere benodigdheden zowel ten behoeve van de industrie en andere takken van nijverheid, als ten behoeve van particulieren

PROJECT BEDRIJVENTERREIN ALBLASSERDAM B.V.

 • Dam 81
  2951GA Alblasserdam
 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Kvk: 23071276
  SBI: 68204
  BTW: NL801573555B01
  RSIN: 801573555