Huurdersstichting CombiRaad afdeling: Huurdersadviesraad Alblasserdam

Overige belangenbehartiging

1. Het behartigen van de collectieve belangen op verhuurdersniveau van huidige en toekomstige huurders op het gebied van wonen, woonomgeving en overige zaken die verband houden met de volkshuisvesting; 2. Het garanderen en doen garanderen van de rechtspositie van huurders op het gebied van de volkshuisvesting; 3. Het in gezamelijk overleg met de betrokkenen, op beleidsniveau, bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe omgeving van woningen van verhuurder; etc zie statuten.

Huurdersstichting CombiRaad afdeling: Huurdersadviesraad Alblasserdam

  • Cortgene 14
    2951ED Alblasserdam
  • Kvk: 53553519
    SBI: 94997
    RSIN: 850924509