Davacon B.V.

Organisatieadviesbureaus

Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploi- teren, huren en verhuren van onroerende zaken en andere registergoederen, alsmede het doen van pensioen-, stamrecht- en lijfrente-uitke- ringen, het beleggen van gelden en het beheren van vermogen, zomede al hetgeen met het voren- staande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, voorts het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, van welke aard ook, en het in- staan voor schulden van derden; het verlenen van diensten aan derden; het oprichten en ver- werven van, het deelnemen in, het samenwerken met andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook, waaronder begrepen (in)directe deelname in het kapitaal van een of meerdere vennoot- schap(pen) enz.

Davacon B.V.

 • Adriaan van Ostadelaan 49
  2951PA Alblasserdam
 • +31 78 691 5818
 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Kvk: 23079597
  SBI: 70221
  BTW: NL005912556B01
  RSIN: 005912556