Solutions in Transit

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

1) Modelleren en analyseren van verkeersnetwerken, verkeerssituaties en rijgedrag door microsimulatie software (PTV Vissim) 2) Modelleren en analyseren van geografische data met GIS software (ArcGIS) 3) Datavisualisatie voor bovenstaande punten.

Solutions in Transit