Don Volders Beheer B.V.

Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s, Beheer van onroerend goed

Het exploiteren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het beleggen van vermogen in vorderingen, alsmede in effecten en andere vermogenswaarden in de ruimste zin, alsmede het sluiten van lijf- rente-, pensioen- en andere overeenkomsten tot het doen van periodieke uitkeringen of uit- keringen van de vennootschap of andere vennoot- schappen, hun echtgenoten en nakomelingen ter hunner verzorging bij ouderdom of invaliditeit en alles wat daarmee verband houdt, onder het doel is medebegrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in etc. van andere onder- nemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. Import en verkoop van auto's en onderdelen.

Don Volders Beheer B.V.

 • Touwbaan 43
  2953HA Alblasserdam
 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Kvk: 23064409
  SBI: 45111,68320
  BTW: NL009562813B01
  RSIN: 009562813