Bullie Beheer B.V.

Handel in eigen onroerend goed

Het verkrijgen, beheren, administreren, financieren, exploiteren en vervreemden van onroerende goederen, effecten en alle andere vermogenswaarden. Onder het doel der vennootschap is mede-begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden

Bullie Beheer B.V.

 • Groen van Prinstererstr 101
  2953BD Alblasserdam
 • +31 78 615 3766
 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Kvk: 23057399
  SBI: 68100
  BTW: NL009133690B01
  RSIN: 009133690