Braanker Logistics

Financiële holdings, Handel in eigen onroerend goed

Het verkrijgen, beheren, ontwikkelen, verhuren, huren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen, zowel in Nederland als in het buitenland, het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten waarbij de ven- nootschap als beherend of als commanditair ven- noot kan optreden, alsmede het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daarvan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Braanker Vastgoed B.V.

 • Nieuwland Parc 211
  2952DC Alblasserdam
 • +31 78 890 7800
 • #
 • braanker.com
 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Kvk: 24370229
  SBI: 64200,68100
  BTW: NL813883969B01
  RSIN: 813883969