Indep. Marine Cons./Surv. B.V.

Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer, Risicoanalisten en schadetaxateurs

Het bedrijfsmatig exploiteren van een bureau tot het verlenen van adviezen op de gebieden van risicobeheersing, schadepreventie, goederenvervoer, verpakkingen, vervoersystemen, vervoersmiddelen, transportsystemen en transportwerktuigen, de organisatie van het vervoer, het uitvoeren van risicobeoordeling, projectbegeleiding, schade-expertise, de supervisie en controle over transporthandelin- gen, het controleren en doen controleren van goederen, het zeevast zetten en doen zeevast zetten van ladingen

Independent Marine Consultants & Surveyors B.V.

 • Kleine Beer 34
  2952AS Alblasserdam
 • +31 78 645 3705
 • imcs-group.com
 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Kvk: 24242172
  SBI: 52291,66210
  BTW: NL802780726B01
  RSIN: 802780726